19 lutego 2024

Cisco i NVIDIA kontynuują swoje partnerstwo

Cisco i NVIDIA 6 lutego ogłosiły plany dostarczenia rozwiązań w zakresie infrastruktury AI dla centrów danych, które są łatwe do wdrożenia i zarządzania, zapewniając ogromną moc obliczeniową potrzebną przedsiębiorstwom do odniesienia sukcesu w erze sztucznej inteligencji.
 
Chuck Robbins, prezes i dyrektor generalny Cisco, podkreślił, że wzmocnienie współpracy z firmą NVIDIA wyposaży przedsiębiorstwa w technologię i wiedzę specjalistyczną, których potrzebują do tworzenia, wdrażania, zarządzania i zabezpieczania rozwiązań AI na dużą skalę.
Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny NVIDIA, zauważył, że sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki pracujemy i żyjemy, co wymaga od firm takich jak Cisco i NVIDIA zaangażowania się w zapewnienie potrzebnej infrastruktury.
 
Partnerstwo ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwom przejścia na sztuczną inteligencję za pomocą wysoce bezpiecznej technologii Ethernet infrastruktura. Obejmuje to szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań produktowych i wspólnie sprawdzonych architektur referencyjnych, które ułatwiają wdrażanie i zarządzanie klastrami AI.
Rozwiązania Cisco i NVIDIA są już dostępne, a partnerstwo przyciągnęło już kluczowych klientów, takich jak ClusterPower, dostawca usług w chmurze w Europie, do wsparcia operacji centrum danych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom AI/ML.
 
Cisco i NVIDIA kontynuują swoje partnerstwo, aby zapewnić klientom korporacyjnym skalowalne i zautomatyzowane zarządzanie klastrami AI, automatyczne rozwiązywanie problemów oraz wsparcie techniczne.