18 maja 2005

Check Point NGX: nowość w ofercie ITNS Polska Check Point, lider w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa informatycznego, ogłosił wprowadzenie nowej wersji swojego oprogramowania.

Check Point NGX: nowość w ofercie ITNS Polska
Check Point, lider w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa informatycznego, ogłosił wprowadzenie nowej wersji swojego oprogramowania. Nowa wersja oznaczona symbolem NGX udostępnia spójną, kompleksową architekturę bezpieczeństwa zapewniającą centralne zarządzanie wszystkimi elementami systemu zabezpieczeń: ochroną obwodową, ochroną wewnętrzną, zabezpieczeniem systemów webowych, ochroną stanowisk roboczych z elementami systemu blokowania włamań (IPS).


Wdrożenie zintegrowanej, kompleksowej architektury w oparciu o ponad 20 produktów zgodnych z Check Point NGX, pozwala instytucji dowolnej wielkości zredukować koszt implementacji i użytkowania systemu bezpieczeństwa. Jednocześnie, dzięki możliwości zapewnienia bezpieczeństwa krytycznych aplikacji (jak VoIP czy ERP), wdrażany system zapewnia odporność na istniejące i nowo pojawiające się zagrożenia oraz ciągłość pracy wymaganą przez współczesne przedsiębiorstwa.
Najważniejsze cechy nowego systemu:

  • Ograniczenie kosztu zarządzania bezpieczeństwem
  • – zunifikowany, zcentralizowany system zarządzania pozwala administratorom na zarządzanie politykami bezpieczeństwa we wszystkich punktach sieci oraz w pełnym zakresie funkcjonalnym.

  • Zabezpieczenie nowych rodzajów aplikacji
  • – Check Point NGX zabezpiecza jeszcze szerszy wachlarz aplikacji, włączając w to najbardziej istotne a słabo zabezpieczone, jak VoIP.
    Skalowalny i niezawodny system VPN – mechanizmy dynamicznego routingu VPN pozwalają na zbudowanie niezawodnego systemu VPN, gwarantującego ciągłość pracy oraz ciągłość poufności przesyłanych informacji.