22 lipca 2016

Wirtualizacja pamięci masowej dla firmy z branży spożywczej

Nasz klient to firma zajmująca się produkcją wyrobów mięsnych, która funkcjonuje na rynku spożywczym od 1999 roku. Jej wyróżnikiem od zawsze były najwyższe standardy wytwórstwa oraz innowacyjne w branży rozwiązania. Jako pierwsi w Polsce wdrożyli system szacowania zawartości mięsa w tuszy bez udziału człowieka oraz pakowania mięsa w technologii MAP.

W związku z ciągłym rozwojem oraz wzrostem poziomu technologicznego zaawansowania produkcji i procesów biznesowych, dotychczasowe środowisko informatyczne firmy nie radziło sobie już z nowymi wyzwaniami, przede wszystkim z obsługą systemu planowania zasobów. Zdecydowano się więc na rozbudowę i wirtualizację infrastruktury, która dotąd opierała się na jednej macierzy. Priorytetami były:

  • wydajność
  • skalowalność
  • bezpieczeństwo
  • łatwość wdrożenia i zarządzania.

Na początku przeprowadziliśmy analizę przedwdrożeniową i zdecydowaliśmy o wyborze rozwiązań IBM. Celem zoptymalizowania wykorzystania zasobów dyskowych firmy, zaimplementowaliśmy cztery serwery kasetowe tworzące klaster wysokiej dostępności z systemami operacyjnymi vSphere ESX5i w wersji Enterprise oraz łącznie 32 rdzeniami procesorowymi. Utworzenia klastra zapewniło wymagane bezpieczeństwo – m.in. ciągłość pracy w przypadku uszkodzenia lub awarii sprzętu.

Zainstalowaliśmy również macierz  IBM Storwize V7000, wyposażona w 15 dysków SAS o pojemności 600GB każdy – co umożliwiło wirtualizację dotychczasowych pamięci masowych oraz stworzyło możliwość migracji danych bez zakłócania bieżącej pracy. Obecnie firma ma dwie macierze. Jedna umożliwia przechowywanie backupu danych, druga służy za pamięć dyskową dla serwerów wirtualnych.

Efektem dokonanej przez ITNS rozbudowy jest znacznie bardziej wydajne środowisko wirtualne firmy, większe bezpieczeństwo danych oraz szybszy do nich dostęp.

Wybór IBM BladeCenter pozwolił także zoptymalizować środowisko informatyczne pod względem wydajności, energooszczędności i chłodzenia. Dzięki niemu Spółka zanotowała niższe koszty utrzymania infrastruktury oraz wyższą wydajność kluczowych procesów biznesowych.

Jeśli zaś chodzi o skalowalność, dzięki wdrożeniu powyższych rozwiązań  zapewniono praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju infrastruktury przy jednoczesnym jej uproszczeniu.