23 lipca 2005

AudioCodes rozpoczyna współpracę z Pactolus AudioCodes i Pactolus ogłosiły nawiązanie strategicznego porozumienia w zakresie oferowania rozwiązań VoIP dostawcom usług

AudioCodes rozpoczyna współpracę z Pactolus
AudioCodes i Pactolus ogłosiły nawiązanie strategicznego porozumienia w zakresie oferowania rozwiązań VoIP dostawcom usług szerokopasmowego i bezprzewodowego internetu na całym świecie. Firmy będą ściśle współpracować w sprzedaży systemów VoIP dla operatorów prowadzonej za pośrednictwem dystrybutorów, integratorów systemów i partnerów OEM.


Na podstawie porozumienia, urządzenia AudioCodes będą oferowane w zestawach z rozwiązaniami Pactolus. Pakiety te umożliwią operatorom wprowadzanie nowych usług bazujących na protokole SIP np. konferencje, usługi typu prepaid czy wiadomości głosowe. Zestawy zostaną wstępnie skonfigurowane.

Wspólna oferta AudioCodes-Pactolus minimalizuje czas i koszty wdrożenia dla integratorów systemów. Producentom, którzy zawarli porozumienie, umożliwi natomiast przyspieszenie procesów certyfikacji. Zwiększy też możliwości w zakresie sprzedaży i marketingu.