22 września 2005

Aplikacja SurfControl Web Filter dla Citrix Presentation Server SurfControl Web Filter – to aplikacja, która zarządza dostępem do stron WWW oraz zatrzymuje szkodliwe treści

Aplikacja SurfControl Web Filter dla Citrix Presentation Server
SurfControl Web Filter – to aplikacja, która zarządza dostępem do stron WWW oraz zatrzymuje szkodliwe treści dostające się do sieci firmy przez internet. Teraz mogą z niej korzystać przedsiębiorstwa, które pracują w środowisku Citrix Systems. Aplikacja jest już dostępna w ofercie Veracomp, który jest autoryzowanym dystrybutorem SurfControl w Europie Środkowowschodniej.


Citrix Presentation Server jest rozwiązaniem przeznaczonym do centralnego zarządzania aplikacjami w przedsiębiorstwie. Umożliwia użytkownikom sieci bezpieczny dostęp na żądanie do wszystkich aplikacji biznesowych z dowolnej lokalizacji, za pośrednictwem każdego urządzenia (m.in. komputer stacjonarny, przenośny, PDA) i łącza internetowego.

Każdy użytkownik, który uzyskuje dostęp do aplikacji za pośrednictwem Citrix Presentation Server nie jest rozpoznawany na podstawie indywidualnego adresu IP. Z tego powodu monitorowanie wykorzystania internetu przez poszczególnych użytkowników sieci i tworzenie szczegółowych raportów na ten temat stanowiło znaczny problem dla przedsiębiorstw. Dotychczas, zidentyfikowanie aktywności w sieci wszystkich użytkowników środowiska Citrix Presentation Server wymagało wdrożenia dodatkowych poziomów w technologii zabezpieczeń. Wiązało się to z kosztami, a także komplikowało zarządzanie infrastrukturą IT w firmie. SurfControl Web Filter zoptymalizowany dla Citrix Presentation Server eliminuje ten problem. Aplikacja umożliwia bowiem kontrolę ruchu w sieci zarówno z poziomu grupy, jak i indywidualnych użytkowników sieci.


SurfControl Web Filter, jako zaawansowane narzędzie zarządzania dostępem do Internetu zapewnia m.in.:

* precyzyjną kontrolę ilości zajętego pasma poprzez ograniczenie możliwości pobierania z internetu wybranych rodzajów plików w określonych porach

* nadanie priorytetu dostępowi do stron WWW dla żądań biznesowych
* filtrowanie treści banerów i pop-up’ów

* ograniczenie ilości pobieranych z sieci danych lub czasu dostępu do określonych treści np. do 5 MB danych w formacie MP3 dziennie lub do 20 minut dostępu w czasie pracy do stron z wiadomościami
* informowanie użytkowników o przyjętej polityce bezpieczeństwa i powodach ograniczenia dostępu do określonych treści poprzez predefiniowane informacje publikowane w przeglądarkach internetowych

* informowanie administratorów i menedżerów o próbach niedozwolonego dostępu przy pomocy predefiniowanych wiadomości e-mail przypisanych do poszczególnych filtrów
* raportowanie dotyczące wykorzystania łączy – ponad 55 zdefiniowanych raportów w odniesieniu do użytkowników, grup, przedziałów czasowych, reguł filtracji w formatach: PDF, Word, Excel z możliwością publikacji lub przesłania w postaci e-maila.