3 lutego 2011

10% upustu na produkty Symantec Backup Exec

10% upustu na produkty Symantec Backup Exec

Nowa fukcjonalność Backup Exec 2010 R2 = 10% upustu na dodatkowe produkty Symantec Backup Exec

W wersji oprogramowania Backup Exec 2010 R2 pojawiła się nowa funkcjonalność. Teraz można skorzystać z dodatkowego raportu Backup Recommendations, który pozwoli na lepszą optymalizację środowiska backupowego. Sprawdzi on jakie funkcjonalności są wykorzystywane i zaproponuje stosowne rozwiązania.

Dla wszystkich klientów, którzy do dnia 31 marca 2011 roku wykonają raport i przedstawią go w momencie składania zamówienia, oferujemy 10 % upustu na rekomendowane produkty.

Jeśli posiadacie starszą wersję oprogramowania Backup Exec i aktywne wsparcie, można ją zaktualizować do wersji Backup Exec 2010 R2 pobierając nowy pakiet ze strony internetowej.

W przypadku braku aktywnego wsparcia można je zakupić w ITNS Polska.