Kerio

Wszystkie produkty Kerio® charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Kerio Technologies® jako jedna z pierwszych firm na świecie opracowała firewall dla Windows. Od początku istnienia firmy jednym z podstawowych, wyróżniających elementów w ofercie było nastawienie na przygotowanie produktów, które będą spełniały wysokie standardy bezpieczeństwa.

W aktualnej ofercie znajdują się cztery rozwiązania:

Kerio Connect jako kompletny serwer poczty spełnia wszystkie zadania związane z bezpiecznym przepływem informacji w firmie i na zewnątrz, współdzielone elementy (poczta, kalendarz, kontakty, zadania, notatki), praca grupowa, własny komunikator wszystko w ramach jednego rozwiązania, którym możemy zarządzać w języku polskim.

Kerio Operator to centrala PBX, uzupełnienie komunikacji głosowej na poziomie bezpiecznego i ekonomicznego zarządzania zapowiedziami, sekretariatem, pocztą głosową i faksem

Kerio Control bardzo przyjemny, dostępny także w języku polskim UTM, który organizuje i zabezpiecza sieć firmową, pozwala na bezpieczne przesyłanie danych w ramach firmy oraz szyfrowanymi kanałami na zewnątrz.

Samepage.io – gotowa usługa w chmurze, która w prosty sposób pozwala zarządzać projektami indywidualnie oraz w ramach różnych grup.