Juniper

Firma Juniper jest  globalnym dostawcą rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa. Oferuje ochronę od połączeń bramowych do szeroko rozumianych kluczowych, krytycznych aplikacji i zasobów z wykorzystaniem takich technik jak: wirtualne sieci prywatne VPN, ochrona przed atakami typu „odmowa dostępu”, oraz zabezpieczenia przed intruzami. Ponadto dostarcza kompletne rozwiązania ruterów i bezpieczeństwa dla korporacji oraz dostawców usług sieciowych.