Sieci bezprzewodowe

 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard

Nasza oferta w zakresie implementacji rozwiązań bezprzewodowych WLAN obejmuje:

 • projektowanie i implementacja bezpiecznych i wysokodostępnych systemów sieciowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, w oparciu o najnowsze technologie wiodących producentów,
 • projekty i wdrożenia uwzględniają segmentację sieci, jej podział na część core i dystrybucję oraz access, wykorzystując technologie miedziane i światłowodowe o przepustowości 1Gb, 10Gb, 25Gb, 40Gb i 100Gb,
 • rozwiązywanie problemów oraz audyty i związane z nimi rekonfiguracje istniejącej bezprzewodowej infrastruktury sieciowej,
 • opieka nad dostarczonymi i/lub istniejącymi rozwiązaniami w ramach umów, również dla urządzeń poza gwarancją zainstalowanych u Klienta,
 • przygotowanie atrakcyjnej, wariantowej oferty i różnorodnych modeli finansowania.

Systemy sieciowe WLAN

Od wielu lat ITNS Polska oferuje rozwiązania w zakresie bezprzewodowych sieci lokalnych. Systemy sieciowe WLAN na dobre zagościły w infrastrukturze sieciowej naszych Klientów – obecnie trudno sobie wyobrazić brak bezprzewodowego korzystania z zasobów sieciowych przedsiębiorstwa. W szczególności w przypadku firm, które dynamicznie gospodarują swoimi zasobami. Coraz więcej osób korzysta z bezprzewodowego dostępu do zasobów firmowych z urządzeń typu tablet czy nawet smartfon. Często wpisuje się to w model BYOD, w którym pracownicy uzyskują dostęp do określonych zasobów firmy z własnych urządzeń.

W naszej ofercie znajdują się rozwiązania oparte o kontrolery WLAN zarządzające wieloma punktami dostępowymi znajdującymi się niekiedy w różnych geograficznie lokalizacjach. Wykonujemy instalacje WLAN zarówno dla pomieszczeń biurowych, jak i hal magazynowych czy produkcyjnych.

Audyt poprzedzający przygotowanie projektu

Każda instalacja sieci bezprzewodowej jest poprzedzona tzw. site survey – audytem, który pozwala na ocenę propagacji fal w budynku. Dzięki temu możemy dokładnie ocenić liczbę punktów dostępowych pozwalającą otrzymać oczekiwany zasięg i przepustowość oraz określić ich optymalną lokalizację. Informacje uzyskane podczas site survey są podstawą do kolejnych kroków zmierzających do przygotowania projektu sieci WLAN. Obejmują one uwzględnienie funkcji zwiększających wydajność, a także stabilność, zapewniając jednocześnie zaawansowany monitoring sieci. Oczywiście kluczowym elementem jest wysoka dostępność sieci, którą uzyskujemy poprzez stosowanie redundantnych kontrolerów WLAN. Dla biznesu równie istotne są narzędzia służące do wykonywania analizy dostarczanych usług mobilnych w celu ich optymalizacji oraz zaawansowane raportowanie.

Bardzo ważnym elementem każdej instalacji jest jej bezpieczeństwo – sieci WLAN są zdecydowanie bardziej podatne na ataki zarówno z zewnątrz jak wewnątrz sieci niż przewodowe sieci LAN. Dlatego dla zabezpieczenia dostępu do sieci wykorzystujemy najbardziej zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa wykorzystujące między innymi szyfrowanie WPA2, dodatkowe uwierzytelnienie użytkownika z wykorzystaniem haseł domenowych lub serwerów haseł jednorazowych. Dobre praktyki wskazują, że ruch z sieci LAN do sieci korporacyjnej powinien być filtrowany przez firewall, filtrując ruch na udostępnionych użytkownikom adresach IP i portach. Kolejnym elementem zwiększającym poziom bezpieczeństwa może być również implementacja systemu IPS, dedykowanego dla inspekcji ruchu w sieci bezprzewodowej, zapewniającego na szybką neutralizację ataków.

W ramach audytu bezpieczeństwa sieci WLAN dokonujemy sprawdzenia skuteczności zastosowanych metod zabezpieczeń dla instalacji wykonywanych również przez innych dostawców. Sprawdzamy podatność sieci na ataki, wykonując szereg testów penetracyjnych. W ich efekcie możemy dokonać optymalizacji zabezpieczeń, modyfikując przyjęte wcześniej polityki bezpieczeństwa.

Inżynierowie ITNS Polska projektują i wdrażają rozwiązania bezprzewodowe z wykorzystaniem urządzeń firm Cisco, Hewlett Packard Enterprise (HPE Aruba) oraz Ruckus.