Routery

  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard

W obecnych czasach często się zdarza, że przedsiębiorstwa posiadają kilka lub czasami kilkaset oddziałów. W celu zapewnienia wydajnej i bezpiecznej obsługi sieci rozległej Wide Area Network (WAN) stosujemy w naszych wdrożeniach routery, które instalujemy na styku z siecią Internet.

Nasza oferta w zakresie implementacji rozwiązań sieci rozległych WAN obejmuje:


1)
projektowanie i implementacja bezpiecznych i wysokodostępnych systemów obsługujących sieci rozległe z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, w oparciu o najnowsze technologie wiodących producentów,

2) projekty i wdrożenia uwzględniają wszystkie dostępne na rynku technologie transmisji wykorzystując technologie miedziane, światłowodowe i bezprzewodowe,

3) rozwiązywanie problemów oraz audyty i związane z nimi rekonfiguracje istniejącej infrastruktury sieciowej,

4) opieka nad dostarczonymi i/lub istniejącymi rozwiązaniami w ramach umów, również dla urządzeń poza gwarancją zainstalowanych u Klienta,

5) przygotowanie atrakcyjnej, wariantowej oferty i różnorodnych modeli finansowania.

 

Co to jest router?

Routery są urządzeniami stosowanymi przede wszystkim do budowania sieci Wide Area Network (WAN), które są wykorzystywane do zapewnienia transmisji danych oraz (coraz częściej) głosu i obrazu pomiędzy oddalonymi geograficznie lokalizacjami instytucji i przedsiębiorstw. W chwili obecnej najczęściej korzysta się z łączy dostarczanych przez dużych operatorów, jednak nadal funkcjonalność routingu oraz zarządzanie spoczywa w rękach działów IT przedsiębiorstw.

Pomimo dużego postępu technologicznego dostęp do łączy w niektórych lokalizacjach nadal jest dużym problemem. W tej sytuacji można wykorzystywać inne technologie jak np. transmisja WIMAX czy też łącza operatorów komórkowych w technologii 3G, 4G lub 5G.

Routery mogą funkcjonować w warstwie core, dystrybucyjnej i dostępowej realizując jednocześnie funkcję security.

Urządzenia oferowane obecnie przez wiodących dostawców wspierają przesyłanie danych, głosu oraz video. Większość urządzeń posiadana budowę modularną umożliwiającą zastosowanie różnorodnych kart do obsługi łączy udostępnianych przez operatorów lub budowanych we własnym zakresie.

Funkcjonalność niektórych urządzeń jest rozbudowana o sprzętowe wsparcie szyfrowania VPN (Virtual Private Networks), system NAC (Network Admission Control), sondy IPS (Intrusion Protection System) oraz rozwiązania głosowe (VoIP).

Systemy routingu dla naszych Klientów budujemy w oparciu o rozwiązania firmy Cisco i Juniper.