Loadbalancery

 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard

W bardziej rozbudowanych infrastrukturach sieciowych loadbalancer sprzętowy jest kluczowym elementem. W szczególności mają one zastosowanie w farmach serwerów terminali, systemach poczty elektronicznej lub w złożonych farmach serwerów www.

Nasza oferta w zakresie implementacji rozwiązań równoważenia obciążenia obejmuje:

 • projektowanie i implementacja bezpiecznych i wysokodostępnych systemów równoważenia obciążenia z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, w oparciu o najnowsze technologie wiodących producentów,
 • przygotowanie atrakcyjnej, wariantowej oferty i różnorodnych modeli finansowania.

Równoważenie obciążeń między jednostkami obliczeniowymi

Loadbalancer’y to urządzenia, których podstawową funkcją jest równoważenie obciążenia pomiędzy jednostkami obliczeniowymi takimi jak serwery, farmy i klastry serwerów. Ich rolą są:

 • optymalizacja użycia zasobów,
 • zwiększenie przepustowości,
 • skrócenie czasu odpowiedzi,
 • zwiększenie niezawodności aplikacji lub systemu,
 • niedopuszczenie do przeciążenia pojedynczych zasobów.

Loadbalancer to najczęściej appliance sprzętowy, który działa de facto jako reverse proxy dystrybuując ruch sieciowy lub aplikacyjny pomiędzy grupą serwerów wykorzystując określony algorytm. W celu uzyskania wysokiej dostępności usługi równoważenia obciążenia najczęściej stosuje się nadmiarowe rozwiązania obejmujące dwa lub więcej urządzeń. Loadbalancer’y znajdują najczęściej zastosowanie w systemach webowych i telekomunikacji. Co ciekawe loadbalancer’y rekomendujemy również dla rozwiązań farm serwerów terminali opartych o Microsoft Remote Desktop Services.

Projektujemy i wdrażamy systemy równoważenia obciążenia w oparciu o rozwiązania firm F5, Kemp oraz Barracuda Networks.