< wróć

Systemy backup’u i archiwizacji

Oferujemy następujące rozwiązania:

nakivologo_storagecraftAltaro_office_backup_stacked_centered_dark_back2019-logo-unitrends-blue-250x40xopero_logo-bez-tła

 

 

 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard

Oferowane rozwiązania budujemy w oparciu o najnowsze technologie wiodących producentów obejmujące zarówno systemy disk to disk (D2D), jak i systemy zapisujące kopie zapasowe również na systemach zawierających napędy taśmowe LTO, również w celu realizacji off-site backup.

W ramach naszej działalności zapewniamy:

– projektowanie i implementacja bezpiecznych, wydajnych i wysokodostępnych systemów kopii zapasowych i archiwizacji danych wykorzystujących technologie SAS, Fibre Channel, dla środowisk fizycznych i wirtualnych pracujących pod kontrolą wiodących systemów backup’owych,

– rozwiązywanie problemów oraz audyty i związane z nimi rekonfiguracje istniejących systemów kopii zapasowych,

– opieka nad dostarczonymi lub istniejącymi rozwiązaniami systemów kopii zapasowych w ramach umów, również dla urządzeń poza gwarancją,

– atrakcyjną, wariantową ofertę i różnorodne modele finansowania.

 

Backup środowiska informatycznego jako codzienna praktyka

Czasy, gdy całość infrastruktury informatycznej mieściła się w komórce pod schodami i składała z pojedynczego komputera PC udającego serwer, bezpowrotnie już minęły. Obecnie infrastruktury są rozbudowane i zapewniają pełne bezpieczeństwo systemów informatycznych. Niekiedy są nawet zdublowane. Powoduje to, że środowiska informatyczne mogą działać bez przerw przez kilka lat i to często bez jakichkolwiek awarii. Daje to poczucie dużego bezpieczeństwa i stabilności całego środowiska. Niekiedy usypia także czujność osób odpowiedzialnych za ciągłość pracy tych systemów.

Jednak zdarzają się sytuacje, gdy taki dobrze naoliwiony mechanizm któregoś dnia się zacina. Z bardzo różnych powodów. Bywa, że dopiero wtedy okazuje się, że nie ma innej możliwości niż odtworzenie historycznych danych i wznowienie pracy od punktu, kiedy te dane zostały zachowane. Dobrze, jeśli takie zachowane i odtwarzalne dane w ogóle istnieją. Jeśli istnieją, pojawia się kolejne pytanie – „z kiedy” pochodzą. W najprostszych systemach kopia danych nadających się do odtworzenia jest wykonywana raz w tygodniu. Jeśli awaria nastąpi tuż przed kolejnym jej tworzeniem, to odpowiedź na to pytanie jest mało optymistyczna – „sprzed tygodnia”.

 

Czas cofnięcia danych związanych z pracą – Recovery Point Objective

W dobrze zaprojektowanym systemie tworzenia kopii określa się czas o jaki można cofnąć dane związane z pracą, która została przerwana w wyniku awarii. Czas ten liczy się od chwili awarii wstecz. Jest to tzw. RPO (Recovery Point Objective). Jeśli jest on określony np. na 4 godziny, to biznes musi liczyć się z tym, że w przypadku awarii – po jej usunięciu – będzie należało np. wprowadzić ponownie faktury, które zostały wprowadzone do systemu maksymalnie w ciągu 4 godzin przed awarią.

 

Czas usunięcia awarii – Recovery Time Objective

Nie bez znaczenia jest także określenie czasu usuwania awarii. W dobrze zaprojektowanych systemach określa się czas jej usunięcia wraz z przywróceniem stanu danych nie starszych niż określone przez RPO. Czas usunięcia awarii to tzw. RTO (Recovery Time Objective). Należy mieć na uwadze, że w czasie przeznaczonym na usuwanie awarii biznes nie może normalnie korzystać z danych, więc zaległości rosną. Po usunięciu awarii trzeba będzie nie tylko wprowadzić dane związane z utratą części pracy w związku z „cofnięciem” się stanu danych do wersji dostępnej do odtworzenia, ale także nadrobić czas, w którym systemy były niedostępne z powodu usuwania awarii.

System backupowy jako zabezpieczenie danych w przypadku ataków ransomware

W chwili obecnej kluczowym zagrożeniem dla organizacji przechowujących dane są ataki typu ransomware. Z dnia na dzień liczba ataków ransomware rośnie, a metody ataków stają się coraz bardziej wyrafinowane. W związku z tym, poza stosowaniem standardowej ochrony w postaci systemów instalowanych na styku z Internetem lub na endpointach należy również zadbać o zabezpieczenie danych poprzez regularne tworzenie kopii zapasowych typu off-line. Zgodnie z kluczową zasadą dla polityki kopii zapasowych 3-2-1 jedna kopia danych powinna być przechowywana off-site (poza organizacją).

Najczęstszym sposobem jest kopiowanie lub replikacja kopii zapasowych do repozytoriów znajdujących się w chmurze. Oczywiście repozytoria te muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed dostępem. Innym rozwiązaniem, które proponujemy jest wykonywanie kopii zapasowych również na napędy taśmowe. Takie rozwiązanie pozwala na pełne zabezpieczenie danych, a przy obecnych pojemnościach taśm LTO jest bardzo tanie w porównaniu do innych technologii opartych o dyski obrotowe.

Dobór rozwiązania typu backup

Określenie wartości RPO oraz RTO może odnosić się do wszystkich systemów łącznie lub może być zróżnicowane (co jest częstszą praktyką) w ramach jednej organizacji. Jednak określenie tych parametrów wskazuje architektowi systemów tworzenia kopii zapasowych, jak należy zorganizować dany system. RPO i RTO to nie są oczywiście jedyne parametry, które należy wziąć pod uwagę przy jego tworzeniu, jednak te najistotniej wpływają na jego kształt i cenę.

Podczas tworzenia takiego systemu w grę wchodzi także np. konieczność zapewnienia możliwości sięgania do bardziej historycznych danych, np. dawno usuniętych plików lub wersji istniejących plików, jednak sprzed wielu tygodni.

Pod uwagę należy wziąć również np. lokalizacje, w których przechowywane są dane oraz możliwość dostępu do danych przechowywanych w tych lokalizacjach w przypadku wystąpienia awarii.

Co z tego, że mamy kopię danych na nośnikach magnetycznych w skrytce bankowej, jak dostęp do niej jest limitowany godzinami pracy banku i np. powoduje to niedostępność tych danych przez cały weekend?!

Poniżej znajdziecie Państwo opisy funkcjonalności rozwiązań backupowych znajdujących się w naszej ofercie.


Veeam

Veeam Backup & Replication jest oprogramowaniem dedykowanym do tworzenia w sposób błyskawiczny kopii zapasowych maszyn wirtualnych, a jednocześnie podchodzi do tego w sposób bardzo elastyczny i zapewnia wiele opcji tworzenia kopii zapasowych, w zależności od swoich potrzeb. Oprogramowanie działa w trybie sieciowym (NBD) w każdej konfiguracji infrastruktury, w której się znajduje. Dodatkowo obsługuje tryb Virtual Appliance oraz prace w trybie Direct SAN Access, zapewniającą bezpośredni dostęp do pamięci masowych zlokalizowanych w infrastrukturze sieciowej firmy, zapewniając tym samym odciążenie sieci produkcyjnej oraz poszczególnych hostów. Wpływa to również na maksymalizację wydajności systemu backup’owego. Kolejnymi zaletami Veeam Backup & Replication są:

 • deduplikacja danych po strone źródła,
 • wykorzystanie techniki CBT (ang. Change Block Tracking),
 • przetwarzanie równoległe zadań kopii zapasowych,
 • automatyczne równoważenie obciążenia,
 • wykluczenie plików wymiany.

Wszystko to zapewnia najszybsze i najbardziej wydajne tworzenie kopii zapasowych.

Odtwarzanie maszyn wirtualnych z repozytorium backup’owego może odbywać się bardzo szybko, dzięki zastosowaniu mechanizmu Instant VM Recovery. System backup’owy pozwala pokazać hostom vSphere lub Hyper-V maszynę wirtualną bezpośrednio z kopii zapasowych. Odbywa się to przy wykorzystaniu technologii Veeam vPower. Nawet w przeciągu 2 minut pozwala otrzymać działającą maszynę! Konieczna jest jednak jej migracja przy wykorzystaniu Vmware Storage VMotion na pamięć masową wykorzystywaną w produkcji celem uzyskania pełnej wydajności.

Uzupełnieniem funkcjonalności backup’owych oprogramowania Veeam są techniki replikacji maszyn wirtualnych. Jest to uzupełnienie systemu kopii zapasowych zarówno maszyn VMware jak i Hyper-V. Wykorzystanie replikacji pozwala na uzupełnienie wspomnianych zabezpieczeń o gotowe do użycia maszyny będące ich sobowtórem w infrastrukturze, a tym samym zapewnienie niemal ciągłej ochrony danych i zapewnienie ciągłości pracy biznesowej. W przypadku awarii jednej z maszyn, można natychmiast przełączyć się na jego dokładną kopię i uruchomić go po stronie zdalnej lub w głównym środowisku produkcyjnym.

System Veeam Backup & Replication jest również dostępny w ramach pakietu Veeam Availability Suite zawierającego dodatkowo pakiet Veeam One.


Veritas_m

Veritas NetBackup

Oprogramowanie Symantec NetBackup jest jednym z najbardziej zaawansowanych programów do tworzenia kopii zapasowych, a zarazem uważany za rozwiązanie stricte biznesowe. Cechą kluczową NetBackup jest zastosowanie zautomatyzowanych, zaawansowanych technik wykonywania kopii zapasowych oraz działanie według ściśle określonych standardów w celach obsługi różnych aplikacji, platform oraz środowisk zarówno fizycznych jak i wirtualnych. Technologia V-Ray pozwala na wgląd w infrastrukturę maszyn wirtualnych oraz serwerów fizycznych, a także obsługę aplikacji w obu środowiskach. Kluczową sprawą jest optymalizacja szybkości wykonywania kopii zapasowych poprzez usuwanie zduplikowanych danych, tak aby cały proces tworzenia kopii danych jak i ich odtwarzania przebiegał błyskawicznie. Wszystko to zapewnia kompleksową ochronę, wydajne przechowywanie i odzyskiwanie danych w dowolnym miejscu. W heterogenicznych systemach operacyjnych jest to ułatwione poprzez centralne zarządzanie, a w dodatku umożliwia obsługę różnych pamięci masowych, takich jak taśma czy dysk. Wszystkie te rozwiązania ułatwiają klientom skuteczną obsługę i zabezpieczenie rosnących zasobów danych. Dzięki temu możemy ograniczyć stopień wykorzystania infrastruktury, a razem z nią generacji kosztów oraz skrócenie czasu potrzebnego na odtwarzanie danych. Wykorzystanie ujednoliconej i zcentralizowanej konsoli administracyjnej pozwala na monitorowanie zagrożeń, analizę środowiska i raportowanie z wielu lokalizacji. NetBackup charakteryzuje się wysoką skalowalnością a zarazem pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa największych środowisk UNIX, Microsoft Windows oraz Linux.

Najpopularniejsze możliwości programu Symantec NetBackup:

 • kompleksowa i prosta ochrona maszyn wirtualnych w środowiskach VMware i Hyper-V,
 • szybkie odzyskiwanie danych na różnym poziomie szczegółowości zarówno z maszyn fizycznych jak i wirtualnych z oprogramowania Microsoft Exchange, SharePoint, Active Directory oraz hiperwizorów VMware i Hyper-V,
 • obsługa deduplikacji na poziomie źródła w komputerach, serwerach (fizycznych i maszynach wirtualnych) i serwerach nośników danych,
 • możliwość globalnego zarządzania wszystkimi komponentami oprogramowania z jednej lokalizacji i jednej konsoli administracyjnej,
 • ochrona danych w heterogenicznych systemach operacyjnych, aplikacjach, środowiskach fizycznych i wirtualnych, oraz wykorzystanie nośników dyskowych i taśmowych,
 • możliwość korzystania z elastycznej, trójwarstwowej architektury, zapewniającej wysoką skalowalność,
 • zastosowanie elastycznych technologii szyfrowania zarówno podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, jak i ich przechowywania,
 • wykorzystanie automatycznej replikacji obrazów między domenami,
 • możliwość przenoszenia danych z ośrodka firmy do usług pamięci masowych w chmurze.

Veritas Backup Exec

Oprogramowanie Backup Exec oferuje potężne, elastyczne i łatwe do wykorzystania narzędzia do wykonywania i odzyskiwania kopii zapasowych, które są przeznaczone dla całej infrastruktury, niezależnie od platformy: fizycznej, wirtualnej czy chmury. Z Backup Exec’iem można uzyskać szybkie i niezawodne kopie zapasowe i odzyskiwanie danych na każdym poziomie i integracji z najnowszymi wersjami VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. W ciągu kilku minut można odzyskać elementy z wnętrza wirtualnej maszyny, aplikacje, bazy danych, pliki, foldery czy pojedyncze obiekty aplikacji. Pozwala zarządzać od jednego do tysiąca maszyn wirtualnych i serwerów z tej samej konsoli użytkownika, w celu optymalizacji wydajności i efektywności.

Zastosowanie globalnej deduplikacji pomaga rozwiązać problem ciągle rosnącej ilości danych, niezależnie od tego, jak wielka jest ilość danych, która się zmienia. Minimalizuje to czas tworzenia kopii zapasowych, zmniejsza ruch w sieci oraz zmniejsza ilość miejsca wymaganego do przechowywania kopii zapasowych danych. Proces deduplikacjii odbywa się na wszystkich zadaniach backup’u – fizycznych i wirtualnych, eliminując przy tym konieczność wykorzystania niezależnych przestrzeni pamięci masowych.

Backup Exec zapewnia elastyczną ochronę VMware, Hyper-V oraz innych platform wirtualizacji, opartych na fizycznych maszynach Microsoft i Linux, zarówno lokalnie jak i zdalnie. Jeśli chodzi o przechowywanie krytycznych danych, oprogramowanie wyróżnia się elastycznymi opcjami tworzenia kopii zapasowych, dzięki czemu można wykonywać je na praktycznie dowolne urządzenie pamięci masowej, jak dyski, taśmy, czy chmura jak Amazon Web Service.

Bardzo ważną zaletą produktu jest możliwość szybkiego odtwarzania danych na dowolnym poziomie, z dowolnego miejsca, na dowolne miejsce, przy wykorzystaniu pojedynczej ścieżki odtwarzania. Możliwe jest odzyskanie całych aplikacji, bądź pojedynczych obiektów, plików czy folderów z aplikacji Microsoft Exchange, Active Directory, SQL Server i SharePoint. Stosowany jest inteligentny magazyn indeksów i katalogów kopii zapasowych, tak aby nie marnować czasu na przeszukiwanie zawartości backup’ów. Backup Exec zapewnia również wbudowane moduły w przypadku całkowitej awarii sprzętu (ang. Disaster Recovery) dla systemów fizycznych i wirtualnych tak, aby zminimalizować przestoje w pracy i wyeliminować zakłócenia w działalności systemu. W przypadku takiej awarii jest możliwość odtworzenia całego serwera z kopii zapasowych stanu systemu na tym samym sprzęcie lub podobnym, w bardzo krótkim czasie. Możliwa jest również konwersja fizycznego serwera lub jego kopii zapasowych na maszynę wirtualną.

Monitoring procesów tworzenia kopii zapasowych oraz tworzenie nowych zdań i odtwarzanie danych możliwe jest poprzez łatwy w obsłudze interfejs oraz graficzne kreatory. Ponadto, wykorzystanie scentralizowanej konsoli administracyjnej zapewnia skalowalne zarządzanie rozproszonymi lokacjami oraz zmniejsza czas potrzebny na zarządzanie operacjami tworzenia kopii zapasowych.

Projekty systemów backupowych opieramy również o rozwiązania Hewlett Packard Enterprise wykorzystując urządzenia HP StoreOnce i system HP Data Protector.

W naszej ofercie znajdują się również rozwiązania EMC Networker, EMC Avamar wraz z repozytoriami danych i deduplikatorami EMC DataDomain.


nakivo

Nakivo

Nakivo to firma z USA, założona w 2012 roku. Jest najszybciej rozwijającym się twórcą oprogramowania do ochrony danych w VMware, Hyper-V oraz AWS EC2. Nakivo może pochwalić się 100% wzrostem zarówno obrotów, jak i klientów w skali rok do roku. Obecnie firma zabezpiecza dane ponad 10 000 klientów za pośrednictwem ponad 1 600 Partnerów w 117 krajach.

Nakivo Backup&Replication pozwala skutecznie zabezpieczyć krytyczne systemy wirtualne w środowiskach VMware, Hyper-V a także chmurze Amazon EC2. Dzięki łatwemu i szybkiemu wdrożeniu pozwala w kilka minut rozpocząć wykonywanie backupu obrazów maszyn wirtualnych, a tym samym pozwala na szybkie przywrócenie systemu do działania w przypadku awarii. Co więcej NAKIVO można uruchomić bezpośrednio na serwerze QNAP.logo_storagecraft
StorageCraft

Oprogramowanie ShadowProtect SPX firmy StorageCraft to zestaw uniwersalnych narzędzi ochrony Twoich firmowych danych. Automatycznie tworzy backup wskazanych dysków nawet co 15 minut, nie wymagając działania administratora i bez konieczności przerywania pracy chronionej maszyny.

ShadowProtect SPX chroni całą infrastrukturę od desktopów przez mobilne laptopy aż po serwery. Pozwala na zabezpieczenie maszyn fizycznych jak i środowisk wirtualnych pracujących na systemach Windows oraz Linux. Tworzone nim kopie bezpieczeństwa uwzględniają wszystkie dane chronionej maszyny: system operacyjny z konfiguracją i wszystkie aplikacje włącznie z bazami danych jak np. SQL, Exchange czy Oracle bez przerywania pracy użytkowników.Altaro_office_backup_stacked_centered_dark_back

Altaro

Altaro VM Backup oferuje pełne wsparcie dla Microsoft Hyper-V. Zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnym uproszczeniu procesu kopii zapasowych w Hyper-V. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, bez problemów  skonfigurujesz i wykonasz kopię zapasową lub odtworzenie maszyn wirtualnych.

Altaro VM Backup pozwala chronić środowisko VMWare w łatwy i przystępny sposób. Oprogramowanie Altaro to pełna kontrola nad zadaniami kopii zapasowych na wszystkich serwerach, przy użyciu przejrzystego interfejsu. Altaro VM Backup to naturalny wybór dla kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware.2019-logo-unitrends-blue-250x40

Unitrends

Unitrends jest producentem elastycznych i wszechstronnych rozwiązań służących do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania utraconych systemów dla klientów biznesowych. Portfolio firmy obejmuje oprogramowanie, pamięć masową i funkcje obliczeniową w jednym pakiecie, jak również i zarządzanie chmurą. Unitrends oferuje kompleksowe rozwiązania ochrony i błyskawicznego odtworzenia zarówno fizycznych jak i wirtualnych narzędzi oraz automatyczne odtworzenie infrastruktury dla maszyn wirtualnych w przypadku awarii. Producent ten dystrybuuje i sprzedaje swoje rozwiązania przez partnerów i dostawców usług na całym świecie.xopero_logo-bez-tła

Xopreo

Xopero produkuje i rozwija szeroką gamę profesjonalnych narzędzi do ochrony i przywracania krytycznych danych biznesowych. To wiodący dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych na rynku Europejskim. Wśród swoich rozwiązań posiada tworzenie kopii zapasowych urządzeń, lokalne tworzenie kopii w chmurze, na urządzeniach mobilnych, tworzenie kopii hybrydowych, odzyskiwanie po awarii oraz rozwiązania zapewniające ciągłość działania przedsiębiorstwa.