Routery

Routery są urządzeniami stosowanymi przede wszystkim do budowania sieci Wide Area Network (WAN), które są wykorzystywane do zapewnienia transmisji danych i (co raz częściej) głosu i obrazu pomiędzy oddalonymi geograficznie lokalizacjami instytucji i przedsiębiorstw. W chwili obecnej najczęściej korzysta się z łączy dostarczanych przez dużych operatorów, jednak nadal funkcjonalność routingu oraz zarządzanie spoczywa w rękach działów IT przedsiębiorstw. Pomimo dużego postępu technologicznego dostęp do łączy w niektórych lokalizacjach nadal jest dużym problemem. W tej sytuacji można wykorzystywać inne technologie jak np. transmisja WIMAX czy też łącza operatorów komórkowych w technologii 3G lub 4G (LTE).

Routery mogą funkcjonować w warstwie core, dystrybucyjnej i dostępowej realizując jednocześnie funkcję security.

Urządzenia oferowane obecnie przez wiodących dostawców wspierają przesyłanie danych, głosu oraz video. Większość urządzeń posiadana budowę modularną umożliwiającą zastosowanie różnorodnych kart do obsługi łączy udostępnianych przez operatorów lub budowanych we własnym zakresie. Funkcjonalność niektórych urządzeń jest rozbudowana o sprzętowe wsparcie szyfrowania VPN (Virtual Private Networks), system NAC (Network Admission Control), sondy IPS (Intrusion Protection System) oraz rozwiązania głosowe (VoIP).

Systemy routingu dla naszych Klientów budujemy w oparciu o rozwiązania firmy Cisco, Hewlett Packard i Juniper.