Loadbalancery

Loadbalancer’y to urządzenia, których podstawową funkcją jest równoważenie obciążenia pomiędzy jednostkami obliczeniowymi takimi jak serwery, farmy i klastry serwerów. Ich rolą są:

  • optymalizacja użycia zasobów,
  • zwiększenie przepustowości,
  • skrócenie czasu odpowiedzi,
  • zwiększenie niezawodności aplikacji lub systemu,
  • niedopuszczenie do przeciążenia pojedynczych zasobów.

Loadbalancer to najczęściej appliance sprzętowy, który działa de facto jako reverse proxy dystrybuując ruch sieciowy lub aplikacyjny pomiędzy grupą serwerów wykorzystując określony algorytm. W celu uzyskania wysokiej dostępności usługi równoważenia obciążenia najczęściej stosuje się nadmiarowe rozwiązania obejmujące dwa lub więcej urządzeń. Loadbalancer’y znajdują najczęściej zastosowanie w systemach webowych i telekomunikacji. Co ciekawe loadbalancer’y rekomendujemy również dla rozwiązań farm serwerów terminali opartych o Microsoft Remote Desktop Services.

Projektujemy i wdrażamy systemy równoważenia obciążenia w oparciu o rozwiązania firm F5, Kemp oraz Barracuda Networks.