Systemy sieciowe LAN, WLAN i WAN

Sieci komputerowe są jednym z najważniejszych elementów infrastruktury teleinformatycznej. Podobnie jak gospodarka kraju nie może funkcjonować bez sieci dróg i autostrad, tak technologie IT nie mają racji bytu bez sprawnie funkcjonującej sieci komputerowej. Ze względu na zakres działania oraz wykorzystywane technologie, można rozróżnić następujące systemy sieciowe:

  • LAN – lokalna sieć przewodowa, łączy komputery, serwery i inne urządzenia sieciowe zapewniając komunikację w ramach pojedynczej lokalizacji (np. budynek lub zespół budynków)
  • WLAN – lokalna sieć bezprzewodowa, zapewnia dostęp do infrastruktury serwerowej oraz Internetu dla urządzeń mobilnych za pomocą fal radiowych
  • WAN – organizacja połączeń sieci lokalnych np. w oddziałach poprzez sieć Internet.

Aby stworzyć wydajną i bezpieczną infrastrukturę sieciową należy wziąć pod uwagę wiele różnych aspektów takich jak: profil działalności firmy i związany z tym sposób wykorzystania sieci, zapotrzebowanie na wydajność, odporność na awarię urządzeń (nadmiarowość), zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami na usługi realizowane w ramach infrastruktury poprzez urządzenia UTM, monitoring IP oraz szereg innych rozwiązań, bezpieczny i kontrolowany dostęp do zasobów sieci Internet a także komfort pracy użytkowników. Inżynierowie ITNS Polska korzystając z wieloletnich doświadczeń, pomysłowości a także bardzo dużych możliwości do tworzenia środowisk testowych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów oferując zaawansowane projekty oraz solidnie wykonane wdrożenia wraz z szczegółowymi dokumentacjami. Zawsze podchodzimy do tematu z pasją, często oferując niestandardowe rozwiązania poprzez łączenie różnych funkcji poszczególnych urządzeń w jeden, sprawnie działający mechanizm.